اسرائیل کوچلری فلسطینلیک مهاجرلرنینگ کمپی گه باسقین قیلیب کیردی

اسرائیل کوچلری بیلن فلسطینلیک تینچ اهالی اورته سیده توقنه شوو یوزبیردی

1990712
اسرائیل کوچلری فلسطینلیک مهاجرلرنینگ کمپی گه باسقین قیلیب کیردی

اسرائیل کوچلری اشغال آستیده گی غربی نوارده 10 نفر فلسطینلیک نی یره له دی، 13 نفرنی قولگه آلدی.

شاهدلر خبر بیریشیچه یوزلب اسرائیل حربیسی ایریها شهری یقینلریده جایلشگن اقابه جبر قاچقینلر کمپی گه هجوم اویوشتیرگن.

حربیلرنینگ اونلب اویگه باسیب کیریشی بیلن توقنه شوولر یوزبیرگن.

فلسطین منبعلری یوزبیرگن حادثه لرده 10 نفر فلسطینلیک نینگ یره لنگن لیگینی اونل کیشی نینگ کوزدن یاش توکووچی گازدن تاثیرلنگن لیگینی شونده ی بولیب 13 کیشی نینگ اسرائیل کوچلری تامانیدن قولگه الینگن لیگینی بیلدیرماقده.

اشغال آستیده گی غربی نوار و بیت المقدس ده اویلرگه باسقین قیلیب کیرگن اسرائیل کوچلری تورلی عیبلاولر بیلن فلسطینلیکلرنی قولگه آلماقده.

اسرائیل اردوسی نینگ باسقینی گه عکس العمل کورستگن فلسطینلیک تینچ اهالی بیلن حربیلر اورته سیده توقنه شوولر یوزبیرماقده.    علاقه لی ینگی لیکلر