سوریه ده مهم بیر تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگری تورکیه جمهوریتی ملی استخبارات تشکیلاتی میت تامانیدن اویوشتیریلگن حربی عملیات آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1987567
سوریه ده مهم بیر تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تورکیه جمهوریتی ملی استخبارات تشکیلاتی میت تامانیدن سوریه ده اویوشتیریلگن حربی عملیات آرقه لی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی نینگ اوزیچه عین العرب مالی مسؤلی زین کوبانی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

میلادی 2013 ییلی ترور تشکیلاتی پی کاکاگه باریب قوشیلگن خاتین تروریست جنگری نینگ تورکیه، عراق و سوریه ده انچه ترورچیلیک فعالیتلریگه اورین آلگن تثبیت ایتیلگن لیگی معلوم قیلیندی.

تورکیه ده ترورچیلیک فعالیتلری اورونیشیده بولگن تروریست جنگری نینگ سوریه ده اوزیچه مالی مسؤل بولیشی طفیلی ترور تشکیلاتی گه مالی کمک تامین ایتیش مقصدی بیلن عراققه کیتیب کیلگن لیگی بیلدیریلدی.

شونده ی بولیب تعقیب آستیگه آلینگن تروریست جنگری نینگ سوریه نینگ عین العیسی منطقه سیده اویوشتیریلگن عملیات آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی افاده ایتیلدی.  

 علاقه لی ینگی لیکلر