تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی تامانیدن مهم بیر تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگری عراق نینگ سینجار منطقه سیده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن

1954277
تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی تامانیدن مهم بیر تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تورکیه جمهوریتی ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) باشقرووی تامانیدن عراق نینگ شمالیده جایلشگن سینجارده اویوشتیریلگن عملیات آرقه لی بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا-وای پی جی نینگ اوزیچه سینجار حربی مسؤلی سعد علی بدل تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

خوفسیزلیک منبعلریدن قولگه کیریتیلگن معلومات گه کوره جیکو پیر کود آتیده گی بو تروریست جنگری نینگ تورکیه قوراللی کوچلریگه قره ته تروریستیک فعالیتلرگه قول اورگن لیگی و سینجارده ملی استخبارات تشکیلاتی میت گه قره ته ترورچیلیک حرکتلریگه باشچیلیک قیلگن لیگی بیلدیریلدی.

شونده ی بولیب بو تروریست جنگری نینگ سینجارده گی فعالیتلرینی تعقیب آستیگه آلگن میت یزیدی خلقی نینگ ایچیده حیات کیچیره یاتگن لیگینی تثبیت ایتگن.

اوشبو تروریست جنگری سعد علی بدل نینگ تورکیه قوراللی کوچلری نینگ موصل ده گی باشیکا حربی مرکزگه ینگی بیر ترورچیلیک هجومی تیارگرلیگیده ایکن لیگی استخباراتی گه بناً میت کوچلری حرکت گه اوتیب سینجارده آلیب بارگن عملیات آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلر ایکن تینچ اهالی گه زیان ییتمس لیگی اوچون انچه دقت قیلینگن.

PKK/KCK/-YBŞ نینگ سینجارده اوزیچه حربی مسؤل بولیب وظیفه آلیب بارگن بدل نینگ میت گه قرشی آلیب باریلگن فعالیتلر قاله ویرسه تورکیه قوراللی کوچلری نینگ باشیکا / گدو حربی مرکزیگه قره ته ترورچیلیک هجوملرنی باشقرگن بیر تروریست جنگری ایکن لیگی معلوم قیلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر