سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلرنینگ هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن لیگی معلوم قیلیندی

1937835
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده فرات قلقانی  و تینچلیک بولاغی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 7 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن اجتماعی ترماق آرقه لی بیریلگن بیاناتده؛ "تروریست جنگریلرنی خائین عمللریگه ییتیب بارمه ی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریش گه دوام ایتماقده میز. فرات قلقانی  و تینچلیک بولاغی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 7 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی." دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر