سوریه نینگ شمالیده  بیرقطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تروریست جنگریلر حربی موضع گه هجوم اویوشتیرگن

1936597
سوریه نینگ شمالیده  بیرقطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده  3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده، تل رفاتدن اونجوپنار چیگره موضعی گه قره ته اویوشتیریلگن هجوم نینگ آرتیدن آلیب باریلگن مشروع مدافعه فیرلری نتیجه سیده 3 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده،

"تل رفاتدن اونجوپنار چیگره پسته سیگه قره ته اویوشتیریلگن خائین هجوم نینگ آرتیدن آلیب باریلگن مشروع مدافعه فیرلری نتیجه سیده 3 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دییلدی.

 علاقه لی ینگی لیکلر