عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

کینگ کولملی حربی عملیات اویوشتیریلدی

1882762
عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالیده تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) تامانیدن آلیب باریلگن حربی عملیات آرقه لی بولووچی ترور تشکیلاتی PKK/KCK منسوبی 6 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

خوفسیزلیک منبعلریدن آلینگن معلوماتگه کوره، عراق نینگ شمالیده تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) تامانیدن بولووچی ترور تشکیلاتی PKK/KCK منسوبی جنگریلرگه قره ته 2 ته ایریم حربی عملیات اویوشتیریلگن.

شونده ی بولیب خوددی شو عملیاتلر نتیجه سیده غارا منطقه سیده 4 ته تروریست جنگری و متینا منطقه سیده 2 ته تروریست جنگری بولیب توپلم 6 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.



علاقه لی ینگی لیکلر