سوریه نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبوتروریست جنگریلرنینگ تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

1866483
سوریه نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 6 ته تروریست جنگری تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده شولرگه اورین بیریلدی:

" سوریه نینگ شمالیدن ماردین ولایتیده گی چیگره خطیمیزگه تحریکی اوق اوزگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 6 ته تروریست جنگری تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی." دیب ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر