سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه، عراق و تورکیه ده حربی عملیات اویوشتیریلدی

1865737
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده تینچلیک بولاغی و فرات قلقانی منطقه لریگه هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 7 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده؛

" سوریه نینگ شمالیده هجوم اویوشتیریش تشبثی گه جواب بیرمه ی قویمه دیک. تینچلیک بولاغی و فرات قلقانی منطقه لریگه هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 7 ته تروریست جنگری قهرمان کوماندولریمیز تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی." دییلدی.  

سوریه نینگ شمالیدن تورکیه نینگ ماردین ولایتی قیزیل تیپه حدود خطی گه هجوم و یشیرنچ کیریش اورونیشیده بولگن 7 ته پی کاکا/وای پی جی منسوبی تروریست جنگری نینگ تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی قید ایتیلگندی.

 علاقه لی ینگی لیکلر