سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تروریست جنگریلرنینگ تحریکی اوق اوزگن لیگی بیلدیریلدی

1864071
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده فرات قلقانی عملیاتی منطقه سیده تحریکی اوق اوزگن پی کاکا/وای پی جی منسوبی 5 ته تروریست جنگری تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده شولرگه اورین بیریلدی:

"تروریست جنگریلرنینگ تحریکی اوق اوزیشی گه جواب بیریش گه دوام ایتماقده میز. فرات قلقانی عملیاتی منطقه سیده تحریکی اوق اوزگن پی کاکا/وای پی جی منسوبی 5 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. تروریست جنگریلرنی قازگن خندققه کومیش گه دوام ایته میز" دیب ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر