عراق نینگ شمالیده حربی عملیات اویوشتیریلدی

بیرقطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1850375
عراق نینگ شمالیده حربی عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده پنجه – کلید عملیاتی منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 10 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده؛

تروریست جنگریلر اوچون عراق نینگ شمالی هم سوریه نینگ شمالی هم خوفسیز اوجای ایمس! عراق نینگ شمالیده دوام ایتیب تورگن پنجه – کلید عملیاتی منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 10 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. تروریزم نی منبعیده قوروتیب تشلش گه قرارلیمیز" دییلدی.

 علاقه لی ینگی لیکلر