سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلرنینگ تورک کوماندولری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

1828997
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده تینچلیک بولاغی منطقه سیده بولووچی بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 4 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن موضوع بوییچه بیانات بیریلدی.

بیاناتده " تینچلیک بولاغی منطقه سیده تحریکی اوق اوزگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 4 ته تروریست جنگری کوماندو کوچلریمیز تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر