سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلر تورکیه قوراللی کوچلریمیز تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1825253
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 10 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن موضوع بوییچه بیانات بیریلدی.

بیاناتده " هجوم اویوشتیرماقچی بولگن تروریستلرنی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریش گه دوام ایتماقده میز! تینچلیک بولاغی و فرات قلقانی عملیاتی منطقه هجوم اویوشتیریش تیارگرلیگی کورگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 10 ته تروریست جنگری تورکیه قوراللی کوچلریمیز تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر