عراق و سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تورکیه تامانیدن حربی عملیات اویوشتیریلدی

1750051
عراق و سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالیده گی پنجه – چقماق و سوریه نینگ تینچلیک بولاغی منطقه سیده پی کاکا منسوبی 6 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن موضوع بوییچه معلومات بیریلدی.

بیاناتده " عراق نینگ شمالیده گی پنجه – چقماق منطقه سیده تثبیت ایتیلگن پی کاکا منسوبی 2 ته تروریست جنگری و سوریه نینگ تینچلیک بولاغی منطقه سی گه هجوم اویوشتیرماقچی بولگن پی کاکا / وای پی جی منسوبی 4 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دیب ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر