سوریه نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

موضوع بوییچه تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن معلومات بیریلدی

1723451
سوریه نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده گی تینچلیک بولاغی منطقه سیگه هجوم تیارگرلیگی آلیب تورگن لیگی تثبیت ایتیلگن ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن تویتر آرقه لی موضوع بوییچه معلومات بیریلدی.

بیاناتده " ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی نینگ ینه بیر هجوم تشبثی گه توسیق بولیندی. تینچلیک بولاغی منطقه سیگه هجوم تیارگرلیگی آلیب تورگن لیگی تثبیت ایتیلگن ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 3 ته تروریست جنگری قهرمان کوماندولریمیز تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر