عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1722968
عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) تامانیدن عراق نینگ شمالیده آلیب باریلگن ایککی ایریم عملیاتده پ ک ک / ک ج ک منسوبی 5 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

خوفسیزلیک منبعلریدن آلینگن معلوماتگه کوره میت نینگ عراق نینگ شمالیده گی عملیاتلری اوزلکسیز دوام ایتیب بارماقده.

میت نینگ متینا منطقه سیده 7 و 11 آکتوبر تاریخلریده اوتکزیلگن عملیاتلرده پ ک ک / ک ج ک منسوبی 5 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن.علاقه لی ینگی لیکلر