ترور تشکیلاتی پ.ک.ک اعضاسی ایککی نفر ترورچی یوق قیلیندی

اوشبو ترورچی لر عراق نینگ شمالیده یوق قیلینگن

1716146
ترور تشکیلاتی پ.ک.ک اعضاسی ایککی نفر ترورچی یوق قیلیندی

عراق نینگ شمالیده گی متینا منطقه سیده تورکیه جمهوریتی ملی استخبارات اداره سی تامانیدن اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پ.ک.ک- کا جی کا اعضاسی 2 نفر ترورچی یوق قیلیندی.

خوفسیزلیک منبع لریدن آلینگن معلومات گه کوره, ملی استخبارات اداره سی توناون متینا منطقه سیده عملیات اویوشتیردی. 

اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده ایککی نفر ترورچی یوق قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر