عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست جنگری سانی 8 گه ییتدی

1715841
عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالیده گی پنجه – چقماق منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 4 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. شونده ی بولیب بو منطقه ده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست جنگری سانی 8 گه ییتدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی نینگ تویتر آدرسی تامانیدن بیریلگن بیاناتده عراق نینگ شمالیده تروریست جنگریلرگه ضربه اوریش گه دوام ایتیلگن لیگی بیلدیریلدی.

پنجه – چقماق منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 4 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی معلوم قیلینگن بیاناتده شونده ی بولیب بو منطقه ده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست جنگری سانی نینگ 8 گه ییتگن لیگی خبر بیریلدی.

ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) تامانیدن عراق نینگ غارا منطقه سیده اویوشتیریلگن عملیاتده "دوکتور رودی" کود اتیده گی تروریست اوزجان ییلدیز تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگندی.

بو تروریست جنگری نینگ 2021 ییلی حقاری داغلیجه ده اویوشتیریلگن و 8 عسکر شهید بولگن هجوملرده اورین آلگن لیگی بیلدیریلگندی.

 


لیبل: #شمال , #عراق

علاقه لی ینگی لیکلر