عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی و قوراللی کوچلری تامانیدن حربی عملیات اویوشتیریلدی

1712772
عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه نینگ خوفسیزلیک منبعلریدن آلینگن معلوماتگه کوره ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) و تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن 27 سپتامبر تاریخیده عراق نینگ شمالیده جایلشگن متینا منطقه سیگه عملیات اویوشتیریلگن.

خوددشو عملیات عاقبتیده 3 ته پی کاکا/ کی جی کا منسوبی تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن.علاقه لی ینگی لیکلر