سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

بولرنینگ هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن لیگی بیلدیریلدی

1709610
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه ده تینچلیک بولاغی منطقه سیده 11 نفر پی کاکا/وای پی جی منسوبی تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی نینگ تینچلیک بولاغی منطقه سیده گی تینچلیک و برقرارلیک نی برهم اوریش اوچون هجوم اویوشتیریش تشبثی نینگ قهرمان کوماندولریمیز تامانیدن برطرف ایتیلگن لیگی بیلدیریلدی.

شونده ی بولیب 11 نفر پی کاکا/وای پی جی منسوبی تروریست جنگری نینگ بیر عملیات نتیجه سیده مقصدلریگه ییتیب بارمه ی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی معلوم قیلیندی.

وزیرلیکدن بیریلگن بیاناتده تروریستلرگه "یول بیرمه یمیز" دیگن پیام ترقه تیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر