سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1709184
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده محمدچیک نینگ خائینانه هجوم گه قول اوریش تیارگرلیگیده بولگن 2 ته پی کاکا/وای پی جی منسوبی تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی.

مذکور بیاناتده بیرته سی سوریه ده تینچلیک بولاغی ینه بیرته سی فرات قلقانی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش تیارگرلیگی کورگن 2 ته پی کاکا/وای پی جی منسوبی تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر