سوریه ملی اردوسی منسوبی کوچلر بیلن تروریست جنگریلر اورته سیده توقنه شوو یوز بیردی

اوشبو حادثه منبج تومنیده یوز بیرگن

1664057
سوریه ملی اردوسی منسوبی کوچلر بیلن تروریست جنگریلر اورته سیده توقنه شوو یوز بیردی

سوریه نینگ منبج تومنیدن فرات قالقانی عملیاتی منطقه سیگه کیریب بارماقچی بولگن بولووچی ترور تشکیلاتی وای پی جی/پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر اورته سیده یوز بیرگن توقنه شووده سوریه ملی اردوسی منسوبی 4 ته عسکر حیاتینی یوقاتدی.

بولووچی ترور تشکیلاتی وای پی جی/پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر تانگ وقتی منبج تومنی نینگ شمالیده جایلشگن فرات قالقانی عملیاتی منطقه سی بیلن جبهه خطی وضعیتیده گی سجور دریاسی یقینیده جایلشگن سوریه ملی اردوسی منطقه سیگه کیریش گه اورونگن لیگی بیلدیریلدی.

عسکری مخالف منبعلردن قولگه آلینگن معلوماتگه کوره تروریست جنگریلر بیلن عسکرلر اورته سیده یوز بیرگن توقنه شووده 4 نفر سوریه ملی اردوسی منسوبی عسکر جان بیرگن.

تروریستلرنینگ کیریش اورونیشی گه توسیق بولینگن لیگی و تورکیه قوراللی کوچلری نینگ هم منبجده گی ترور تشکیلاتی موضعلرینی اوبوس راکتلری آرقه لی نشان آلگن لیگی معلوم قیلیندی.

 علاقه لی ینگی لیکلر