اسرائیل کوچلری فلسطین لیکلرنی قولگه آلماقده

اونلب کیشی فلسطینلیک نی قولگه آلیب نظارتگه تشله گن

1662151
اسرائیل کوچلری فلسطین لیکلرنی قولگه آلماقده

اسرائیل کوچلری اشغال آستیده گی غربی نوارده 15 ته فلسطینلیک نی نظارتگه آلدی.

محلی منبعلردن قولگه کیریتیلگن معلوماتگه کوره اسرائیل کوچلری کیچه لب غربی نوارنینگ تورلی منطقه لریگه باسقین قیلگن.

خوددی شو باسقینلرده 15 فلسطینلیک نی قولگه آلیب نظارت گه تشله گن.

اشغال آستیده گی غربی نوار و شرقی بیت المقدسده اویلرگه باسقین قیلیب کیرگن اسرائیل کوچلری تورلی بهانه لر بیلن فلسطینلیکلرنی قولگه آلیب نظارتگه تشله ماقده.

غربی نوار و شرقی بیت المقدس قول اوریلگن باسقینلرده قولگه آلنگن خاتین-قیز و باله لر کونلب نظارتده توتیلماقده.   علاقه لی ینگی لیکلر