عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلر تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن.

1655488
عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده شونقه معلومات بیریلدی:

"تروریستلرنی سوملرگه تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریش گه دوام! عراق نینگ شمالیده اجرا ایتیلگن پنجه – چقماق و پنجه یلدیرم عملیاتلری چوکاتیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. عملیاتلریمیز قرارلی بیر شکلده دوام ایتماقده".علاقه لی ینگی لیکلر