سوریه ده مسکونی منطقه گه هجوم اویوشتیریلدی

اوشبو هجوم بشارالاسد و ایران قوللب - قوتله گن تروریست گروپلر تامانیدن اویوشتیریلدی

1653805
سوریه ده مسکونی منطقه گه هجوم اویوشتیریلدی

سوریه ده بشارالاسد تیزیمی و حمایه گری ایران نینگ کنترولیده گی تروریست گروپلر تامانیدن ادلب بحراننی کمه یتیریش منطقه سیده گی آتشکیسین نی اخلال ایتیب مسکونی منطقه گه اویوشتیریلگن هجوم عاقبتیده 1 ته باله حیاتینی یوقاتدی.

ادلب نینگ جنوب – شرقیده گی معارت النعمان تومنیده گی تیزیم کوچلری ادلب نینگ جنوبیده جایلشگن M4 قتناو یولیده بعضی بیر قیشلاققه هجوم اویوشتیریب آتشکیسین نی اخلال ایتدی.

هجوم عاقبتیده 1 ته باله حیاتینی یوقاتدی بیر باله یره لندی.علاقه لی ینگی لیکلر