عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلر تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1654009
عراق نینگ شمالیده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن غارا منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پ کاکا منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگیدن بیریلگن بیاناتده شولرگه اورین بیریلدی.

"تروریست جنگریلر اوچون هیچ بیر جای امان ایمس! تورکیه قوراللی کوچلریمیز و ملی استخبارات تشکیلاتیمیزنینگ علاقه ده بولیب آلیب بارگن فعالیتلری نتیجه سیده عراق نینگ شمالیده جایلشگن غارا منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پ کاکا منسوبی 2 ته تروریست جنگری هوا کوچلریمیزنینگ یوتوقلی عملیاتی آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دییلدی.

ملی استخبارات تشکیلاتی (میت) 6 جونده هم یوتوقلی بیر عملیات آرقه لی ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ یوقاری سویه لی ییتکچیسی و محمور باش مسؤلی "دوکتور حسین" لقبلی سلمان بوزقیر تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگندی.


لیبل: #غارا , #عراق

علاقه لی ینگی لیکلر