سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلر تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1653214
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

سوریه ده ده فرات قلقانی و تینچلیک بولاغی منطقه لریده پی کاکا/وای پی جی منسوبی 6 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده شولرگه اورین بیریلدی:

"ترور و تروریستلرگه یول یوق. تینچلیک و خوفسیزلیک نینگ تامیناتی بولگن کوماندولریمیز 2 ته سی فرات قلقانی منطقه سیده 4 ته سی تینچلیک بولاغی عملیاتی منطقه سیده تحریکی اوق اوزگن 6 ته پی کاکا/وای پی جی منسوبی تروریست جنگرینی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی" دیب افاده ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر