عراق نینگ شمالی گه حربی عملیات اویوشتیریلدی

اونلب تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1632616
عراق نینگ شمالی گه حربی عملیات اویوشتیریلدی
akar eskişehir.jpeg

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیری خلوصی آقر پنجه – چقماق و پنجه – یلدیرم عملیاتلریده بیرته سی اوزیچه منطقه مسؤلی توپلم 7 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگینی بیلدیردی.

آقر عراق نینگ شمالیده دوام ایتیب تورگن پنجه – چقماق و پنجه – یلدیرم عملیاتلری نینگ هوا عملیاتلری آلیب باریلگن ایسکی شهرده گی حربی هوا قومندانلیگیده تیکشیروو عملگه آشیردی.

مدافعه وزیری آقر پنجه – چقماق و پنجه – یلدیرم عملیاتلریده بیرته سی اوزیچه منطقه مسؤلی توپلم 7 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگینی بیلدیردی.

شونده ی بولیب پنجه – چقماق و پنجه – یلدیرم عملیاتلریده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست جنگری سانی نینگ 51 گه ییتگن لیگینی قید ایتدی.علاقه لی ینگی لیکلر