عراق نینگ شمالیده حربی عملیات آلیب باریلماقده

بیر نفر تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

1629238
عراق نینگ شمالیده حربی عملیات آلیب باریلماقده

عراق نینگ شمالیده آلیب باریلگن پنجه – یلدیرم عملیاتیده ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 1 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده عراق نینگ شمالیده جایلشگن متینا و اواشین – باسیان منطقه لریده آلیب باریلگن پنجه – چقماق و پنجه – یلدیرم عملیاتلری نینگ ریجه لنگن شکلده دوام ایتیب تورگن لیگی بیلدیریلدی.

اواشین – باسیان منطقه سیده گی پنجه – یلدیرم عملیاتیده شهید بولگن عسکرنینگ انتقامی آلینگن لیگی نینگ بیلدیریلگن بیاناتده شهید هجوم گه دوچ قالگن منطقه ده تثبیت ایتیلگن پی کاکا منسوبی 1 ته تروریست جنگری  نینگ قاچاقلمه ی قورالی بیلن بیرگه لیکده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر