تورکیه جمهور رئیس سوزچیسی قلین اسرائیل نی قاره له دی

ابراهیم قلین اسرائیل نینگ غزه گه هوا هجومی اویوشتیریشینی قاره له دی

1622770
تورکیه جمهور رئیس سوزچیسی قلین اسرائیل نی قاره له دی

جمهور رئیسلیک سوزچیسی ابراهیم قلین اسرائیل تامانیدن غزه گه اویوشتیریلگن هوا هجومینی قاره له دی.

قلین اجتماعی ترماق آرقه لی شولرنی ایتدی:

"اسرائیل مبارک رمضان آییده غزه گه قره ته اویوشتیرگن هوا هجومینی قتَیق قاره له یمیز. تورکیه جمهوریتی اوله راق اسرائیل ظلمی گه قرشی فلسطین خلقی نینگ یانیده ایکن لیگیمیزنی ینه بیر مرته تایید ایته میز، اسرائیل باشقرووینی بو هجوملرینی تیزده اداغگه ییتکیزیشی بوییچه چقیریق قیله میز" دیب افاده ایتدی علاقه لی ینگی لیکلر