سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سونگگی اوچ کونده اونلب تروریست جنگری تاثیر وضعیت گه کیلتیریلگن

1605880
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه ده تینچلیک بولاغی منطقه سیده سونگگی اوچ کونده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 35 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده؛

"تینچلیک بولاغی منطقه سیگه هجوم اویوشتیریش تشبثیده بولگن پی کاکا/وای پی جی منسوبی 3 ته تروریست جنگری کوماندولریمیز تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. شونده ی بولیب تورکیه قوراللی کوچلریمیز تامانیدن سونگگی اوچ کونده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 35 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر