سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

تینچلیک بولاغی منطقه سیگه یشیرنچ کیریب کیلماقچی بولگن لیکلری بیلدیریلدی

1589085
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه ده تینچلیک بولاغی منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 4 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده تینچلیک بولاغی منطقه سی گه یشیرنچ کیرماقچی بولگنلرگه یوتوقلی بیر شکلده مانع بولگن لیکلری بیلدیریلدی.

بیاناتده تینچلیک و برقرارلیک نی برهم اورماقچی بولیب هجوم و یشیرنچ کیریش تشبثی گه قول اورگن پی کاکا/وای پی جی منسوبی 4 ته تروریست جنگری نینگ کوماندولر تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر