سوریه نینگ الباب منطقه سیده پارتلش یوز بیردی

موترگه اورنه تیلگن منفجره مواد پارتله تیب یوباریلگن

1585393
سوریه نینگ الباب منطقه سیده پارتلش یوز بیردی

سوریه نینگ شمالیده جایلشگن الباب تومنیده بیر واسطه گه اورنه تیلگن منفجره موادنینگ پارتلب کیتیشی عاقبتیده بیر نفر تینچ اهالی حیاتینی یوقاتدی.

بو هجوم عاقبتیده دستلبکی معلوماتگه کوره 3 کیشی تینچ اهالی یره لنگن.

یره لیلرنینگ کسلخانه گه انتقال بیریلگن لیکلری بیلدیریلدی.

اطفائیه منسوبی نینگ پارتلش نینگ آرتیدن یوز بیرگن یانغین نی اوچیرگن لیکلری معلوم قیلیندی.   

انفجارده اطرافده گی موتر و دوکانلرگه زیان ییتگن لیگی افاده ایتیلدی.

حادثه نی تیکیشیریب چیققن محلی کوچلر هجوم نی بولووچی ترور تشکیلاتی وای پی جی/پی کاکا تامانیدن اویوشتیریلگن لیگی احتمالی اوستیده باش قاتیرماقده.علاقه لی ینگی لیکلر