سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

بو تروریست جنگریلرنینگ تحریکی فیر قیلگن لیگی بیلدیریلدی

1503025
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه ده زیتون یاله سی عملیاتی منطقه سیگه تحریکی فیر قیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن یازمه بیاناتده، تروریست جنگریلرنینگ زیتون یاله سی منطقه سیگه تحریکی فیر قیلگن لیگی بیلدیریلدی.

"تینچلیک و خوفسیزلیک فضاسینی بوزیش اوچون زیتون یاله سی عملیاتی منطقه سیگه تحریکی فیر قیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 3 ته تروریست جنگری قهرمان کوماندولریمیز تامانیدن بیریلگن جواب بیلن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دیب ایتیلدی.

تورکیه قوراللی کوچلری سوریه نینگ شمالیده گی تروریست جنگریلرگه قره ته 2018 – ییلی 20 جنوریده زیتون یاله سی عملیاتینی باشلتر ایکن بو عملیات 2018 – ییل 24 مارچده عفرین نی بوتونله ی آلیب کنترول آستی گه الینیشی بیلن اداغگه ییتگندی.  علاقه لی ینگی لیکلر