اسرائیل پولیسی ذهنی معلول بیر فلسطین لیک نی شهید قیلدی

شرقی بیت المقدس نینگ "باب الاسبط" دروازه سی یقینیده اوشبو فلسطین لیککه اوق اوزیلگن

1426236
اسرائیل پولیسی ذهنی معلول بیر فلسطین لیک نی شهید قیلدی

بیت المقدس شهریده, 32 یاشلی ایاد خیری الحلاق ناملی ذهنی معلول بیر فلسطین لیک اسرائیل پولیسی تامانیدن اوزیلیشی عاقبتیده شهید بولدی. 

اسرائیل پولیسی شرقی بیت المقدس نینگ "باب الاسبط" دروازه سی یقینیده اوشبو فلسطین لیککه قره ته اوق اوزدی. 

پولیس, توخته تیلیشی گه قره مسدن توخته مه گن لیگی و قولیده "قورال گه اوخشه گن" بیر نرسه نینگ موجود بولگن لیگی احتمالی سببلی اوشبو فلسطین لیککه گه قره ته اوق اوزیلگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

بیراق, تیکشیرو لر نتیجه سیده اوشبو فلسطین لیک نینگ قولیده سلاحی بولمه گن لیگی انیقلندی. علاقه لی ینگی لیکلر