سوریه ده تینچلیک بولاغی منطقه سیده بیر قطار ترویست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

10 ته جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

1421934
سوریه ده تینچلیک بولاغی منطقه سیده بیر قطار ترویست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه ده تینچلیک بولاغی منطقه سیگه کیریب بارماقچی بولگن بولووچی ترورتشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 10 ته جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده، 19 می کونی کیچه تروریست جنگریلرنینگ تینچلیک بولاغی منطقه سیگه کیریب بارماقچی بولگن لیگینی بیلدیردی.

بیاناتده،

"10 ته تروریست جنگری قهرمان کوماندولریمیز تامانیدن تثبیت ایتیلیب تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی" دیب ایتیلگن.

شونده ی بولیب تینچ بولاغی منطقه سیده سونگی بیر آی جریانیده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست سانی 66 گه ییتدی.

1 جنوریدن بو دمگچه برچه عملیات منطقه لریده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست سانی 1445 گه ییتدی.  علاقه لی ینگی لیکلر