تورکیه تشقی ایشلر وزیری چاووش اوغلی فلسطین لیکلرنینگ حقینی قوریقلاوچی پیام ترقه تدی

فلسطین لیک قرینداشلریمیزنینگ شرفینی، قوتیلیشینی و برقرارلیگینی قوریقلش گه دوام ایته میز

1418169
تورکیه تشقی ایشلر وزیری چاووش اوغلی فلسطین لیکلرنینگ حقینی قوریقلاوچی پیام ترقه تدی

تورکیه تشقی ایشلر وزیری مولود چاووش اوغلی، فلسطین لیکلر اوچون قوللب –قوتلاوچی بیر پیام ترقه تدی.

چاووش اوغلی، تویتر آرقه لی Nakba72 هشتک لی پیام ترقه تدی.

"فلسطینده گی اشغال و ظلوم سیاستی، قانونسیز الحاق اورونیش لریگه و معناسیز اوزلریچه تینچلیک ریجه لریگه قرشی فلسطین لیک قرینداشلریمیزنینگ شرفینی، قوتیلیشینی و برقرارلیگینی قوریقلش گه دوام ایته میز" دیب افاده ایتگن.

چاووش اوغلی جنابلری، پیامینی عربچه و توکچه پایلشگن.علاقه لی ینگی لیکلر