فیسبوک اسرائیل بیلن همکارلیکده فلسطین لیک لر گه قرشی فعالیت یوریتماقده

فیسبوک نینگ اوشبو ایشی عکس العمل گه سبب بولماقده

1412107
فیسبوک اسرائیل بیلن همکارلیکده فلسطین لیک لر گه قرشی فعالیت یوریتماقده

اجتماعی ترماق دن عبارت فیسبوک نینگ سونگگی پیت لرده فلسطین لیک ژورنالست لر و مدنی فعال لر نینگ اونلب حسابی نی یاپیب قویگن لیگی عکس العمل گه سبب بولدی. 

فیسبوک, اسرائیل مقام لری نینگ شکایتی سببلی غربی نوار و غزه نواری ده یشاوچی فلسطین لیک لر تامانیدن آچیلگن ایریم حساب لر نی آلدین دن آگاهلنتیرمسدن یاپیب قویدی. 

کوپلب فلسطین لیک ژورنالست و مدنی فعال نینگ حسابی نی یاپیب قویگن فیسبوک, فلسطین نینگ منفعتی گه اویغون پیام لر نی توسیب قویماقده. 

میلادی 2016- ییلده فیسبوک بیلن کیلیشوو امضاله گن اسرائیل عدلیه وزیرلیگی, 2017- ییل ده گی شکایت لری نینگ 85 فایز گه یقینی نینگ ایجابی نتیجه بیرگن لیگی نی بیلدیردی. 

خلق ارا انسان حق لری سیاست لری تشکیلاتی, اوتگن ییل ده ترقتگن راپوریده, اسرائیل نی فیسبوک بیلن بولگن مناسبت لری دن فایده له نیب انترنت آرقه لی فلسطین لیک لر گه قرشی فعالیت یوریتیش بیلن عیبله گن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر