تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیردی

تروریست جنگریلر تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیردی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن قندیل منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 6 کیشی جنگری هوا عملیاتی آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه ملی مدافعه وزیرلیگی نینگ تویتر آدرسی آرقه لی بیریلگن معلوماتده، تورکیه قوراللی کوچلری نینگ کشف و کوزه توو فعالیتلری نتیجه سیده قندیل منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر انیقلنگن لیگی بیلدیریلدی.

خوددی شو منطقه گه اویوشتیریلگن هوا عملیاتی عاقبتیده 6 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر