تورکیه ادلبده جایلشگن کوزه توو مرکزلریگه قوشیمچه کوچ جونه تدی

بولر کوماندو و راکتلردن عبارت.

تورکیه ادلبده جایلشگن کوزه توو مرکزلریگه قوشیمچه کوچ جونه تدی
tsk cok namlulu roketatar.jpg
tsk idlib komando.jpg

تورکیه قوراللی کوچلری سوریه نینگ ادلب شهریده گی کوزه توو مرکزلریگه قوشیمچه کوماندو جونه تدی.

تورکیه نینگ تورلی منطقه لریدن تورکیه نینگ هاتای ولایتی ریحانلی تومنیده جایلشگن چیگره حربی مرکزلرگه ییتب باردی و تیارگرلیکلرینی آلدی.

بو کوماندولر کیین زره پرسونل تشووچی واسطه لر آرقه لی ادلبده گی کوزه توو مرکزلریگه جونه ب کیتدی.

تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن جونه تیلگن سقیله راکتلرنینگ هم سوریه نینگ چیگره سیگه اورنه تیلگن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر