عراق و سوریه دن قاچیب کیلگن تروریست جنگریلر خوفسیزلیک کوچلریگه تسلیم بولدی

تورک خوفسیزلیک کوچلریگه کیلیب تسلیم بولگن.

عراق و سوریه دن قاچیب کیلگن تروریست جنگریلر خوفسیزلیک کوچلریگه تسلیم بولدی

عراق و سوریه دن قاچیب کیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/ وای پی جی منسوبی 3 تروریست جنگری خوفسیزلیک کوچلریگه تسلیم بولدی.

ملی مدافعه وزیرلیگیدن بیریلگن بیاناتده، خوفسیزلیک کوچلری نینگ قرارلی عملیاتلری تنیجه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی تروریستلرنینگ تسلیم بولیش گه دوام ایتگن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر