اسرائیل نینگ پیلوتسیز اوچاغی اوریب توشیریلدی

اوشبو اوچاق حماس تامانیدن اوریب توشیریلگن

1266811
اسرائیل نینگ پیلوتسیز اوچاغی اوریب توشیریلدی

اسرائیل نینگ پیلوتسیز اوچاغی محاصره آستیده گی غزه نواری نینگ جنوبیده حماس تامانیدن اوریب توشیریلدی. 

فلسطین مطبوعاتی, حماس نینگ, غزه نینگ جنوبیده گی رفح شهری نینگ شرقیده اسرائیل نینگ پیلوتسیز اوچاغی اوریب توشیرگن لیگی نی بیلدیردی. 

اسرائیل اردوسی نینگ سوزچیسی هم اوشبو خبر نی تائید ایتدی. 

سوزچی, کیچه غزه نواریده اوریب توشیریلگن اسرائیل نینگ پیلوتسیز طیاره سی نینگ بیلن علاقه لی تیرگاو باشله تیلگن لیگی نی بیلدیردی. 

آلدین هم غزه نواریده اسرائیل اردوسی نینگ بیر نیچه پیلوتسیز طیاره سی اوریب توشیریلگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر