عراق باش وزیری تورکیه و بیر قطار کورفز مملکلریگه سفر قیلیب باره جگینی بیلدیردی

عبدالمهدی پایتخت بغدادده گی هفته لیک مطبوعاتی کنفرانسیده بیانات بیرگن.

عراق باش وزیری تورکیه و بیر قطار کورفز مملکلریگه سفر قیلیب باره جگینی بیلدیردی

عراق باش وزیری عادل عبدالمحدی، قیسقه مدت جریانیده تورکیه و بیر قطار کورفز مملکلریگه سفر قیلیب باره جگی بیلدیریلدی.

عراق دولت تلویزیونی نینگ خبریگه کوره، عبدالمهدی پایتخت بغدادده گی هفته لیک مطبوعاتی کنفرانسیده بیانات بیرگن.

"قوشنی مملکتلرمیز بیلن مناسبتیمیزنی اختلافلر ارقه لی آلیب بارماقچی ایمس میز. اوزاق مدتدن بیری اختلافلر موجود. عراق اوله راق مشترک ارزشلر اساسیده برچه مملکتلر بیلن معتدل سیاست آلیب باره میز" دیدی.

عبدالمهدی، "بو چوکاتده تورکیه و بیر قطار کورفز مملکتلریگه کیلگوسی جریانده سفر اویوشتیریب باره من" دیب ایتدی.

عراق باش وزیری سعودی عربستاندن 90 کیشیدن عبارت یوقاری مرتبه لی بیر هیئت نینگ بوگون بغدادگه کیله جگینی معلوم قیلیب، کیلگوسی ایککی هفته مابینیده بو مملکت گه سفر قیلیب باره جگینی افاده ایتدی.

ریاض سفری بیلن تفصیلاتلی معلومات بیرگن عبدالمهدی جنابلری، سعودی عربستانده اوز ارا اقتصادی مناسبتلر، گمرک مسئله سی و عراقلیکلرنینگ حج زیارتلری کبی موضوعلر بیلن تیگیشلی ملاقات قیله جگینی قید ایتدی.

عراق باش وزیری 2018 – ییلی 26 اکتوبرده وظیفه نی تسلیم آلگندن بیری فقط بیر مرته لیک مصرگه باریب چیت ایل سفرینی عملگه آشیردی.

بغدادگه ایران قاله ویرسه سعودی عربستان، قطر و عمان کبی قوشنی مملکتلردن انچه یوقاری مرتبه لی هیئت سفر قیلیب باردی.علاقه لی ینگی لیکلر