بشارالاسد کوچلری مسکونی منطقه لرگه هجوم اویوشتیرماقده

ادلب بحراننی کمه یتیریش منطقه سی نینگ ایچیده گی مسکونی منطقه لرگه هجوم اویوشتیرماقده.

بشارالاسد کوچلری مسکونی منطقه لرگه هجوم اویوشتیرماقده

سوریه ده بشارالاسد کوچلری و حمایه گرلری خارجی گروپلر، آتش کیسین نی رعایت قیلیش اوچون آلیب باریلگن ساچی کیلیشوویگه قره مه ی "ادلب بحراننی کمه یتیریش منطقه سی" نینگ ایچیده گی مسکونی منطقه لرگه هجوم اویوشتیرماقده.

تیزیم و ایران حمایه سیده گی خارجی ترورچی گروپلر، "ادلب بحرانینی کمه یتیریش منطقه سی" حدودی نینگ ایچیده جایلشگن ساحه و ساچی کیلیشوویگه کوره سقیله قوراللردن تمیزلنگن منطقه ده گی مسکونی ساحه لرگه سقیله قوراللر آرقه لی هجوم اویوشتیرماقده.  

بشارالاسد تیزیمی و حمایه گرلری کیچه لب و ایرته لب حمانینگ شمالیده جایلشگن بیر قطار قشلاققه و لاذقیه ده گی تورکمن تاغی گه قره ته توپ فیر قیلدی.

تورکیه بیلن روسیه اورته سیده روسیه نینگ ساچی شهریده 17 سپتامبرده آلیب باریلگن کیلیشوودن بوگونگچه بشارالاسد تامانیدن اویوشتیریلگن هجوملرده 25 کیشی تینچ اهالی حیاتینی یوقه تدی.

بشارالاسد تیزیمی نینگ هجوملری دوام ایترکن، عسکری مخالفلر ایسه کیلیشووگه بناً تعیین قیلینگن منطقه لردن سقیله قوراللرینی چیقرگن ایدیلر.علاقه لی ینگی لیکلر