اسرائیل عسکرلری بیلن فلسطین لیک نمایشچیلر آره سیده توقنه شوو یوز بیردی

غزه نینگ شرقي تامانیده ‌گی چیگره ‌سیده جایلشکن مهاجرلر کمپ لری نینگ منطقه لریده یوز بیرگن

747501
اسرائیل عسکرلری بیلن فلسطین لیک نمایشچیلر آره سیده توقنه شوو یوز بیردی

اسرائیل عسکرلری بیلن فلسطین لیک نمایشچیلر اورته ‌سیده غزه چیگره ‌سیده یوز بیرگن توقنه ‌شووده فلسطین لیک 1 کیشی جان بیرر ایکن، 6 کیشی تن جراحتی آلدی.

غزه نینگ شرقي تامانیده ‌گی چیگره ‌سیده جایلشکن مهاجرلر کمپ لری نینگ منطقه لریده یوز بیرگن توقنه ‌شوولرده اسرائیل عسکرلری اوزلریگه قرشی تاش و مولوتوف کوکتیل آتگن فلسطین لیک نمایشچیلرگه حقیقي و پلا‌ستیک اوق بیلن کوزدن یاش سیزدیرووچی گاز آرقه‌ لی قرشیلیک بیردی. 

غزه نینگ خان یونس شهری نینگ شرقیده، اسرائیل عسکرلری نینگ فلسطین لیک نمایشچیلرگه اوق آتیشی نتیجه ‌سیده 1 کیشی جان بیردی.

توقنه‌ شووده فلسطین لیک 2 کیشی حقیقي اوقدن تن جراحتی آلر ایکن غزه نینگ شِمالیده‌ گی جیبا‌ليه نامیده‌ گی مهاجرلر کمپی نینگ شرقیده، اسرائیل عسکرلری فایده‌ لنگن کوزدن یاش سیزدیرووچی گاز آرقه‌ لی 4 کیشی آغیر تن جراحتی آلدی.

غزه لیکلر، اسرائیل قماقخانه ‌لریده ‌گی فلسطین لیک محبوسلرنی قوللب، چیگره‌ منطقه ‌لریده هفته ‌لیک نمایشلر اویوشتیرماقده.علاقه لی ینگی لیکلر