خیر محمد چاووش - بیلگیل دهقان نینگ قدرینی

اوزبیک صنعتکار حرمتلی خیر محمد چاووش نینگ "بیلگیل دهقان نینگ قدرینی" اتیده گی قوشیغینی حواله قیله میز