اسرائیل پارلمانیده بیر ملت وکیل آذان ایتدی

اسرائیل آذان نی منع قیلیب قویگن ایدی. بو حرکت مخالفت قیلگن بیر عرب ملت وکیل اسرائیل پارلمانیده استیژگه چیقیب آذان ایتدی.