تورکیه سیزنی کوتماقده

تورکیه فرقلی مدنیت لر گه میزبانلیک قیلگن, کوپلب افسانوی حکایه لر و گوزه ل طبیعت گه ایگه اولکه اوله راق مهماندوست لیگی میز اوچون الهام منبعی بولدی.