جمهوررئیس ایردوغان: تورکیه نی هسته ای انرژی ایگه سی اولکه لر قطاری گه کیریته میز

جمهوررئیس ایردوغان: تورکیه نی هسته ای انرژی ایگه سی اولکه لر قطاری گه کیریته میز