مینگلب کیشیلیک لوکس کیمه تورکیه نینگ بودروم شهریگه لنگر تشله دی

اوشبو یولاوچیلر امریکا و کانادالیک سیاحلردن عبارت

2042460
مینگلب کیشیلیک لوکس کیمه تورکیه نینگ بودروم شهریگه لنگر تشله دی

بهاما بیراقلی کتته کیمه «Norwegian Jade» تورکیه نینگ موغلا ولایتی بودروم تومنی گه ییتیب کیلدی.

رودوس بندری نینگ آرتیدن بودورم گه قره ب یولگه آلگن 249 متر اوزونلیگیده گی کتته کیمه بودروم کروز پورت بندریگه لنگر تشله دی.

کیمه ده کوپراغی امریکا و کانادالیک 2 مینگ 459 ته یولاوچی قاله ویرسه 1 مینگ 29 ته پرسونل بارلیگی بیلدیریلدی.

گمرک ایشلری نینگ آرتیدن کیمه دن چیققن یولاوچیلر قیرغاقده کیزدی و بازارده سودا – ساتیق قیلدی.

شونده ی بولیب بهاما بیراقلی «Emerald Sakara» آتیده گی 110 متر اوزونلیگیده بولگن ایریم بیر لوکس کیمه قوش آداسیدن حرکت قیلیب قرغاققه لنگر تشله دی.

بو کیمه ده 92 نفر یولاوچی و 76 ته پرسونل بار.علاقه لی ینگی لیکلر