استانبول قونلغه سی اروپا مقیاسیده بیرینچی اوریننی ایگلله دی

2023 ییلیده هم بیرینچی بولدی

1940247
استانبول قونلغه سی اروپا مقیاسیده بیرینچی اوریننی ایگلله دی

استانبول قونلغه سی جاری ییلیده هم اینگ کوپ اوچیش بیلن جنوری آییده اروپاده بیرینچی بولدی.

استانبول قونلغه سی کونده لیک اورته چه 1 مینگ 229 اوچیش بیلن اروپاده بیرینچی بولدی.

اوروپا هوا سیر و سفر خوفسیزلیگی تشکیلاتی (EUROCONTROL) جنوری آیی اینگ گاوجوم قونلغه لری و هوا یولی ترافیکی حقیده کینگ راپور ترقه تدی.

استانبول قونلغه سی کونده لیک اورته چه 1 مینگ 229 اوچیش بیلن اروپاده بیرینچی بولدی.

استانبول قونلغه سی نینگ آرتیدن 1 مینگ 104 اوچیش بیلن لندن هیترو قونلغه سی ایککینچی بولدی.

 علاقه لی ینگی لیکلر